Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Gender leer je ook op school

Naar school gaan vind ik spannend. Je leert er ontzettend veel en niet alleen van de juf of de meester; er zijn trouwens niet veel meesters. Ik leer al snel dat ik een meisje of een jongen ben. Dat weet ik als ik ongeveer 3 jaar ben. Als ik een jaartje verder ben, weet ik al perfect wat er bij mijn sekse past: ik weet te vertellen dat de mannelijke pop gaat werken, en de vrouwelijke pop voor de kindjes zorgt, of dat thuis nu zo is of niet. Ik merk ook dat jongetjes met een speldje in het haar worden uitgelachen en dat lang haar blijkbaar bij meisjes hoort…

Als meisje hoor ik voortdurend hoe belangrijk het is om lief en netjes te zijn. Op school ga ik alsmaar meer emoties uiten. Als jongen hoor ik voortdurend dat échte jongens stoer en actief zijn; en ik ga alsmaar minder emoties uiten.

De leerkrachten zeggen dat we gelijk zijn, maar ze behandelen ons soms wel verschillend. Als jongen krijg ik meer vragen waarmee ik kan tonen hoeveel ik wel weet. Als meisje mag ik vaker herhalen wat al werd gezegd. Ze spreken ons voortdurend aan als jongens of meisjes in plaats van als kinderen en daardoor wordt het verschil voor ons belangrijker. Onze leerboeken staan trouwens nog bol van de klassieke genderstereotypen. En van de jongen met de roze trui, die zich graag schminkt en verkleedt in de klas, wordt iedereen ongemakkelijk…

Op het schoolplein komen we voor het eerst terecht in een grote groep kinderen, te groot om handig te zijn. Sekse is dan een eenvoudige manier om de grote groep alvast in twee te delen. De twee groepen, meisjes en jongens, ‘bewijzen’ dat ze erbij horen door zich te gedragen zoals dat volgens de seksestereotypen (overdreven beeld van een groep dat niet klopt met de werkelijkheid) verwacht wordt. In een omgeving waar er minder kinderen zijn (bijvoorbeeld in je buurt) spelen meisjes en jongens wel samen. De meisjes blijken trouwens evenzeer in staat tot agressief gedrag, zij het vaak op een andere manier: verbaal door te schelden of sociaal door uit te sluiten. Vanaf 4 jaar zijn meisjes er tegenwoordig trouwens van overtuigd dat ze slimmer zijn dan jongens!

Meer weten…

 

Studiedag 'Seksuele diversiteit en gender op school' / KIJKWIJZER  voor leerkrachten

Studiedag 'In vakken gestopt - Gender en studiekeuze in TSO en BSO'