Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Heeft god een gender?

In de katholieke kerk moet ik een man zijn om priester te worden. Nochtans heb ik als vrouw meer kans om in de kerk te zitten. In de Anglicaanse kerk kan ik als vrouw wel priester worden: in 2010 werd de eerste vrouwelijke bisschop ingewijd in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de islam kan ik als vrouw op sommige plaatsen imam worden.

Typisch aan religies zijn de scheppingsverhalen: in de christelijke traditie bijvoorbeeld wordt er verteld dat de eerste vrouw werd geschapen uit de rib van de eerste man. Maar daar is veel discussie over: een andere interpretatie is dat god ons in een androgyne (vrouw en man) vorm heeft geschapen om ons wezen dan in tweede instantie te scheiden in een gelijkwaardige vrouw en man.

Ik ben moslima en draag een hoofddoek. Ik kom heel wat vooroordelen tegen: men lijkt te denken dat mijn hoofddoek me altijd wordt opgedrongen. Ik moet soms van school veranderen en veel werkgevers zien het talent niet onder mijn hoofddoek. Een kledingstuk heeft zo een enorme impact op mijn kansen om erbij te horen. Is het niet vreemd dat men zoveel heisa maakt over mijn kledingvoorkeur en zo weinig over de discriminatie waaraan het me blootstelt?

Heeft god een sekse? Of een gender? Over deze vraag wordt al eeuwenlang gediscussieerd. Blijkbaar heeft de christelijke god geen mannelijke sekse, maar wel een mannelijk gender. Allah, de islamitische god, heeft geen sekse en ook geen gender en is dus blijkbaar zowel man als vrouw. De eerste boeddha was wel een man, maar ook vrouwen kunnen het nirwana bereiken en boeddha worden. De genderrol van goden wil wel eens evolueren: zo werd Freya de Noorse godin van de liefde en de oorlog een paar eeuwen later uiteindelijk godin van de liefde en van het seksuele gedrag, een rol die beter aansloot bij de ideeën van die tijd over wat passend was voor een vrouw.

Meer weten…