Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Mama zorgt, papa ook

Mijn mama en papa zijn niet gelijk voor de wet! Mama heeft recht op 15 weken moederschap, papa op 10 dagen vaderschapsverlof. Meemoeders hebben sinds kort ook recht op vaderschapsverlof. Mijn ouders hebben wel evenveel recht op ouderschapsverlof, maar in de praktijk maakt vooral mijn hoogopgeleide voltijdswerkende mama er gebruik van. In het geval dat ik een adoptiekindje ben, mag iedereen voor mij adoptieverlof opnemen: mijn mama en papa, moeder en meemoeder, vader en meevader.

Zowel mijn mama als mijn papa zorgen voor mij; mijn mama nog wel meer dan mijn papa, maar mijn papa zorgt al heel wat meer dan zijn papa voor hem zorgde... Heel wat mensen lijken te denken dat mijn papa niet zo goed voor mij zou kunnen zorgen als mijn mama omdat hij geen zorginstinct zou hebben; maar daar merk ik niets van. Ik zal me er later over verbazen dat papa’s zo onderschat worden: in traditionele jagers/verzamelaars gemeenschappen (groepen mensen die leven van de jacht en het verzamelen van voedsel) zijn er immers voorbeelden genoeg van zorgende mannen. Ook in de dierenwereld bij de chimpansees en de bonobo’s blijken mannetjesapen heel regelmatige weesjes te adopteren en er uitstekend voor te zorgen. Bovendien zal ik als aanstaande papa er op het einde van de zwangerschap hormonaal precies zo aan toe zijn als mijn partner - niet om de baby op de wereld te brengen en de borstvoeding op gang te helpen - wel om mij attent, oplettend en gevoelig te maken voor de baby.

In de kinderopvang zijn de meeste begeleiders vrouwen. Jammer, want gemengde teams functioneren over het algemeen beter en worden door de meeste mensen als aangenamer ondervonden. Bovendien hebben mannen vaak een verfrissende kijk op kinderopvang en leggen ze andere accenten. En de kinderen houden van de afwisseling die een gemengd team biedt. Er zijn echter niet genoeg mannelijke kandidaten. Dat heeft enerzijds te maken met het klassieke idee dat het nu eenmaal vrouwen zijn die voor kinderen zorgen, maar anderzijds ook met de argwaan die in onze samenleving is ontstaan tegenover mannen die voor kinderen willen zorgen…

Meer weten…

  • over de combinatie arbeid en zorg: RoSa kwestie arbeid-zorg
  • over vaderschap voor meemoeders: çavaria website
  • over andere rolverdelingen in traditionele jagers/verzamelaars gemeenschappen: Asha ten Broeke (2010), Het idee m/v. Ontmaskering van een hardnekkig denkbeeld.
  • over hormonale veranderingen bij toekomstige papa’s: Wynne-Edwards (2002), in Psychology today ‘Father nature: the making of the modern dad’.
  • over mannen en papa’s in de kinderopvang: Ouderparticipatie, ook voor vaders! 2006, een brochure van het VBJK.
  • over papa's en ouderschapsverlof: Vaders en ouderschapsverlof (2012)