Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Vrouwen op kop…

Als meisje heb ik meer kans om aan hogere studies te beginnen en ze goed te beëindigen: in de EU zijn we momenteel 54% van de afgestudeerden. Maar mijn kansen keren snel: ondanks mijn minderheidspositie aan de start, heb ik als man meer kans op een post-doctorale aanstelling en nog een stapje verder als professor moet ik met een vergrootglas zoeken naar vrouwelijke collega’s. Dit fenomeen wordt wel eens vergelijken met een lekke leiding: het is vooral het vrouwelijk talent dat weglekt uit de academische carrière: je moet er alles voor opgeven en dat is moeilijk combineerbaar met een gezin…

We kiezen ook voor andere studierichtingen. Meisjes zijn in de meerderheid in de gezondheidszorg en de sociale wetenschappen en in ICT en technische studies vind je vooral jongens. Als meisje is de kans dat ik een ‘harde’ wetenschappelijke richting kies nog altijd erg klein, ondanks mijn even goede wiskunderesultaten, ook bij de groep van de uitblinkers. Ik kan er dan rationeel wel van overtuigd zijn dat ik niet stereotiep denk, toch blijk ik onbewust – of ik nu jongen of meisje ben – stereotiepe keuzes te maken. Dat hangt sterk samen met mijn omgeving: hoe meer stereotiepe beelden of suggesties er in mijn omgeving aanwezig is, hoe sterker de invloed ervan op mijn keuzes, prestaties en gedrag.

Als wetenschapper streef ik objectiviteit en uitmuntendheid na in mijn onderzoek. Ik kom echter nog heel vaak in onderzoeksteams terecht met voornamelijk mannen, terwijl we ondertussen weten dat gemengde teams vaak efficiënter werken, betere resultaten afleveren en creatiever zijn! Bovendien vergeten we als wetenschappers vaak dat zowel sekse als gender relevante onderzoeksfactoren zijn in ons onderzoek, zeker als dat gaat over mensen of producten die door mensen gebruikt zullen worden.

In 1997 onderzochten twee Zweedse biologen hoe vrouwen en mannen die graag wilden aanblijven aan de universiteit, beoordeeld werden. Ondanks het feit dat hun publicaties even goed waren, werden vrouwen op alle vlakken lager ingeschat dan mannen. De allerbeste vrouwen kregen dezelfde beoordeling als de allerslechtste mannen.

Meer weten…

  • over m/v in de academische carrière (recente Europese cijfers): She Figures EU 2009 (doorklikken voor de pdf versie).
  • over stereotiepe studiekeuzes: Hoe kiezen Vlaamse meisjes en jongens? In het dossier Gender in de klas op de RoSa website (doorklikken).
  • over de meerwaarde van genderdiversiteit in wetenschappelijk onderzoek: Women and Science, excellence and Innovation – Gender Equality in Science (doorklikken voor pdf versie)
  • over de andere beoordeling m/v bij een post-doctorale aanstelling: Wenneras en Wold (1997) in Nature: Nepotism ans sexism in peer-review.