Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

m/v aan de macht

Er zijn veel manieren waarop ik me vrijwillig kan engageren om een steentje bij te dragen in het reilen en zeilen van onze samenleving. Ook hier heb ik als man andere voorkeuren: ik zit vaker in het bestuur van verenigingen en ik help meer mee met sportieve acties. Als vrouw spendeer ik meer vrijwilligerstijd aan… zorgen voor andere mensen.

Als vrouw heb ik na het werk en de zorg voor het gezin minder vrije tijd over, waardoor ik me buitenshuis minder kan engageren. Zoals bijvoorbeeld voor het zetelen in adviesraden, die de overheden advies verlenen vanuit het standpunt van de burger over een heleboel zaken. In de sportraad zijn we met teveel mannen, in de kinderopvangadviesraad met teveel vrouwen. Als vrouw vind ik het belangrijk dat ook wij aanwezig zijn in de sportraad: die verliest anders misschien uit het oog dat veel vrouwen andere sportieve gewoontes hebben. En voor mij als man is het belangrijk dat ook wij ons zegje kunnen doen over kinderopvang.

Ik kan in de politiek gaan. Vrouwen en mannen hebben al sinds 1948 gelijke politieke rechten, maar als vrouw ben ik wel nog altijd bij de minderheid. We zijn ondertussen in het Vlaamse en Belgische parlement al met heel wat meer vrouwen (39%), maar er is nog wat anders aan de hand. Als hooggeschoolde, blanke man met een partner die voor de kinderen zorgt, is de parlementaire werkcultuur op mijn maat gesneden. Vrouwen met een andere afkomst en parlementairen uit de arbeidersklasse vinden we veel minder vanzelfsprekend. Van nieuwbakken parlementaire mama’s vraagt men zich af of ze de job wel aankunnen. En als nieuwe papa heb ik er zelfs geen recht op vaderschapsverlof.

Advies- en bestuursraden van de Vlaamse overheid moeten minstens 1/3de leden van het andere geslacht tellen. In 2002 voerde België quotawetten in voor de kieslijsten: het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen op een kieslijst mag niet meer dan 1 zijn en de eerste twee kandidaten op de lijst moeten een man en een vrouw zijn. In 2011 is dit ook verplicht voor gemeentelijke en provinciale kieslijsten

Meer weten…

 

.